top of page

זכויות האדם בכנסת, מאי 2023


הכנסת
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ניוזלטר הכנסת של האגודה לזכויות האזרח מביא את עמדת האגודה בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם והדמוקרטיה.


בשבועיים הקרובים בכנסת: כפל ביטוחי בריאות; מערכת "שיטור מנבא" בשדה התעופה; נהלים ואגרות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד); שירותי בריאות לאסירים ביטחוניים; הרכב ועדות התכנון; הפחתת ריביות על חובות; "חוק המעקבים".כפל ביטוחי בריאות


כותרת הדיון באתר הכנסת: פרק י"ט (בריאות), סעיפים 75-73 (בעניין כפל ביטוחי בריאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

ועדת הבריאות | יום שני 1.5.2023 בשעה 9:00


התיקון מבקש מטפל בבעיה הנקודתית של כפל הביטוח בתחום הניתוחים באמצעות חיזוק השב"ן. הוא קובע שבמקרה שלאדם יש גם ביטוח משלים בקופה (שב"ן) וגם ביטוח פרטי, הביטוח הפרטי צריך לשפות את הביטוח משלים במקרה של ניתוח.


עמדת האגודה (יחד עם רופאים לזכויות אדם וארגוני בריאות): תופעת כפל הביטוח היא אכן תופעה בעייתית, הן מבחינת השפעתה על יוקר המחיה והן מבחינת פגיעתה ביעילות ההוצאה על בריאות. לכאורה נראה שמדובר בפתרון נכון, אולם השב"ן הוא עדיין רפואה פרטית, הפוגעת בשוויון. עצם קיומו של השב"ן תורם לטשטוש הגבולות בין הפרטי לציבורי במערכת הבריאות, המחליש עוד יותר את הרפואה הציבורית.


עמדתנו היא שאין לתקן בעיה אחת באמצעות החמרת בעיה אחרת. יש לשאוף לפתרונות כלל-מערכתיים שיטפלו במגמת ההפרטה של מערכת הבריאות, במקום לבחור בפתרונות נקודתיים שמשמרים את ההפרטה ואת העיוותים הפוגעים ביעילות ובשוויון במערכת. יש לבטל את השב"נ ולהטמיע את השירותים הכלולים בו בסל הבריאות. להרחבהמערכת "שיטור מנבא" בשדה התעופה

כותרת הדיון באתר הכנסת: הפעלת המערכת לאיתור חשודים בנתב"ג

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום ראשון 21.5.2023 בשעה 9:30


הדיון יעסוק במערכת שמפעילה המשטרה בנתב"ג. המערכת מבוססת על בינה מלאכותית, והחיזוי שהיא מספקת אינו מתבסס על מידע מודיעיני קונקרטי אלא על חישובים סטטיסטיים שיוצרים "פרופיל" של מי שיש לו סיכוי גבוה יותר להיות מעורב בעבירות.


עמדת האגודה לזכויות האזרח: למערכות טכנולוגיות לחיזוי או לניבוי של מעורבות בפשיעה לצורך אכיפה פלילית יש פוטנציאל עצום לפגיעה בזכויות אדם – להליך הוגן, לפרטיות ולחירות. הניסיון הנצבר בעולם מעלה גם חשש ממשי מפני פרופיילינג גזעי והטיות בקבלת החלטות. אין להתיר למשטרה להמשיך ולהפעיל מערכות כאלה ללא הסמכה מפורשת בחוק וללא כל דיון ציבורי בנושא. להרחבהאגרות ונהלים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

כותרת הדיון באתר הכנסת: ישיבת מעקב - תלאות הממתינים לבדיקות ולוועדות במרב"ד

הוועדה המיוחדת לפניות הציבור | יום שלישי 23.5.2023 בשעה 13:00


זהו דיון מעקב בעניין זכויותיהם של נהגים המופנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד).


עמדת האגודה לזכויות האזרח: כבר שנים רבות נשמעות ביקורות על התנהלותו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, והוועדה ערכה כבר מספר דיונים בנושא. לקראת הדיונים פנינו לוועדה וציינו כי יש לערוך שינויים יסודיים בהתנהלות המכון כדי להימנע מהמשך הפגיעה הקשה בנהגים. הדגשנו שתי נקודות משמעותיות שיש לתקן בהקדם: האגרות הגבוהות שנאלצים הנהגים לשלם בשלבי ההליך, שפוגעות בעניים, באנשים עם מוגבלויות ובקשישים, ומהוות חסם משמעותי למימוש זכויותיהם; והעובדה שהחלטות המרב"ד וועדות הערר שנמסרות לנהגים אינן מנומקות דיין, דבר שמסכל את יכולתו של הפונה לערור על ההחלטה של המרב"ד או לפנות לבית המשפט. להרחבה – פניות האגודה: דצמבר 2021 ופברואר 2023; יוני 2020; דצמבר 2017שירותי בריאות לאסירים ביטחוניים

כותרת הדיון באתר הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכאות למימון שירותי בריאות משפרי איכות חיים לאסיר ביטחוני), התשפ"ג-2022

הוועדה לביטחון לאומי | יום שני 29.5.2023 בשעה 12:00


הצעת החוק מבקשת לשלול מאסירים ביטחוניים זכאות למימון שירותי בריאות משפרי איכות חיים.


עמדת האגודה לזכויות האזרח (יחד עם רופאים לזכויות אדם): אין להפלות בין בני אדם במתן שירותי בריאות, בין אם מדובר באסיר או כל אדם אחר, ובאותו אופן אין להפלות בין סוגי אסירים. האתיקה הרפואית, וכך גם החוק, מחייבים את הצוותים הרפואיים לתת טיפול שוויוני, על בסיס שיקולים רפואיים מקצועיים, לכל אדם באשר הוא אדם. להרחבה

הרכב ועדות התכנון

כותרת הדיון באתר הכנסת: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 140), התשפ"ג-2023 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית

ועדת הפנים והגנת הסביבה, יום שלישי 30.5.2023 בשעה 10:00


מטרת התיקון לשנות את הרכב ועדות התכנון כך שיוגדל מספר הנציגים מטעם הממשלה בוועדות השונות. הרקע לתיקונים אלה הוא ההסכמים הקואליציוניים והעברת סמכויות בין השרים.


עמדת האגודה לזכויות האזרח (יחד עם סיכוי-אופוק ובמקום – מתכננים למען זכויות תכנון): הארגונים מתנגדים לתיקון בשל הפגיעה החריפה והבלתי מידתית שיגרמו לזכות לשוויון ולזכויות התכנון. הגדלת חלקם של נציגי הממשלה במוסדות התכנון תפר באופן קיצוני את האיזונים שבקושי מתקיימים בין הגורמים השונים במוסדות התכנון, לאור שליטת השלטון המרכזי כבר היום באותם מוסדות. על מנת למזער את הפגיעה יש להוסיף לוועדות נציגים של ארגונים חברתיים ושל רשויות מקומיות כנגד כל נציג נוסף של משרד ממשלה. חשוב לציין גם את האפליה המתמשכת והיעדר הייצוג של החברה הערבית. יש לעגן בחוק התכנון והבנייה את זכותה של החברה הערבית לייצוג הולם בכל מוסדות התכנון ובכל הגופים המקצועיים שפועלים לצדם.


בדיון קודם שהתקיים בוועדה עמדתנו התקבלה חלקית. ראש מטה התכנון הלאומי במשרד הפנים הודיע על כוונה לקדם הצעת חוק ממשלתית שבה יתווספו גם נציג לרשויות המקומיות ונציג חברתי. זמן קצר לאחר מכן פורסם תזכיר חוק בהתאם, אך התזכיר לא הובא לדיון הנוכחי, אלא רק ההצעות המקוריות, שמוסיפות נציגים למשרד החקלאות ולמשרד הנגב והגליל. להרחבההפחתת ריביות על חובות

כותרת הדיון באתר הכנסת: 1. הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022; 2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 71) (ריבית ודמי פיגורים), התשפ"ב-2022

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 30.5.2023 בשעה 13:00


הצעות החוק מבקשות להפחית את ריביות פיגורים, המושתות על חייבים שאינם משלמים את חובותיהם בזמן.


עמדת האגודה לזכויות האזרח (יחד עם הקליניקה לזכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה): אנו תומכים בהצעות החוק. אין הגיון וטעם להשתמש בריביות פיגורים גבוהות כתמריץ לגביית חובות, כאשר מדובר באוכלוסייה שפשוט אין ביכולתה לשלם. במקרה כזה, ריבית הפיגורים אינה משמשת כתמריץ אלא יותר כעונש, והדבר רק מחמיר את מצבו של החייב וגוזר עליו חיים בעוני. להרחבה"חוק המעקבים"

כותרת הדיון באתר הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40) (מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג-2023

הוועדה לביטחון לאומי | יום רביעי 31.5.2023 בשעה 9:00


הצעת החוק נועדה להסדיר את השימוש במערכת "עין הנץ", המשמשת את המשטרה לקריאת לוחיות זיהוי של רכבים ומאפשרת לה לעקוב אחר תנועתם של אזרחיות ואזרחים.


עמדת האגודה לזכויות האזרח: הסדרת השימוש במערכת היא חשובה (ומקודמת בעקבות עתירה שלנו), אך הנוסח הנוכחי של הצעת החוק מעלה חשש ממשי מאופן השימוש והאגירה של המידע והפגיעה בפרטיות.Comments


bottom of page