האגודה לזכויות האזרח פועלת זה שנים ארוכות, יחד עם שותפים רבים לדרך, כדי לקדם את מימושה של הזכות לבריאות. פעילות זו נובעת מההבנה כי הזכות לבריאות היא זכות יסוד, שבלעדיה נשמטת הקרקע מתחת לזכויות אדם אחרות. אנו מאמינים כי העקרונות המנוסחים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי – צדק, שוויון ועזרה הדדית – הם עמודי התווך שעל מערכת הבריאות הישראלית להתקיים לאורם.

בישראל, תוחלת החיים הממוצעת, הגבוהה יחסית, ושירותי הבריאות המתקדמים מסתירים פערים עמוקים במצב הבריאות ובשירותי הבריאות בין קבוצות אוכלוסייה שונות. האגודה לזכויות האזרח פועלת להבטחת שירותי בריאות נגישים ושוויוניים לכל אישה ואיש בישראל – עשירים ועניים, ערבים ויהודים, זקנים וצעירים, ותיקים ועולים, תושבי המרכז ותושבי הפריפריה. עוד פועלת האגודה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, וליצירת הפרדה ברורה בין מערכת הבריאות הציבורית לזו הפרטית.

בין הסוגיות שבהן אנו עוסקים בשנים האחרונות בתחום הבריאות: צמצום פערים בבריאות בין המרכז לפריפריה וקביעת קריטריונים שוויוניים של זמן, מרחק ואיכות לקבלת טיפול; קידום רפורמה בטיפול ובאשפוז הסיעודי; הבטחת שירותי בריאות השן לילדים ולזקנים; מאבק בשר"פ (שירותי רפואה פרטיים בבתי החולים הציבוריים); תיירות מרפא

הזכות לבריאות

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו