top of page
אילוסטרציה- קופאית בסופרמרקט

© Vadymvdrobot | Dreamstime.com

בישראל קיימים חוקי מגן, האמורים להבטיח לעובדים זכויות בסיסיות, אולם אכיפתם אינה מספקת. למרות החוק להגברת האכיפה שאימצה הכנסת בשנת 2011, ומאמציו של משרד הכלכלה להגברת האכיפה בשנים האחרונות, המצב עדיין בכי רע, ובפועל מאפשרת המדינה למעסיקים רבים להתחמק ממילוי חובתם למימוש כל זכויות עובדיהם. עובדות ועובדים רבים, גם במגזר הציבורי, מועסקים בתנאים ירודים ובביטחון תעסוקתי נמוך, ומתרחבת תופעת העובדים העניים – אנשים ששכר עבודתם אינו מספיק כדי לאפשר להם ולמשפחתם להתקיים בכבוד.  

 

האגודה לזכויות האזרח פועלת להבטחת זכויותיהם של דורשות ודורשי עבודה לאופק תעסוקתי, ושל עובדות ועובדים לתנאי עבודה מכבדים:

 

איפה אפשר למצוא מידע על הזכויות שמגיעות לי כעובד/ת?

 

אתר כל זכות – פורטל תעסוקה וזכויות עובדים

 

מידע באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

נפגעו זכויותיי - למי אפשר לפנות?

 

קו לעובד

 

הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב

 

צוות פניות הציבור באגודה לזכויות האזרח

 

הסיוע המשפטי במשרד המשפטים (לעומדים בקריטריונים)

הזכות לעבודה וזכויות עובדים

1
2
bottom of page