Photo by Melanie Takefman, ACRI

בין המדינה לבין הבדווים מתנהל סכסוך הנוגע לשני היבטים: ההכרה בכפרים ההיסטוריים וההכרה בזכויות הקנייניות בקרקע. בשתי הסוגיות יחסה של המדינה לאזרחים הערבים הבדווים בנגב הוא כוחני ומלווה ביצירת אווירה ציבורית של דה-לגיטימציה של תביעותיהם וזכויותיהם.

זכויות הערבים הבדווים בנגב

לחצו כאן

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו