Photo by Melanie Takefman, ACRI

בין המדינה לבין הבדווים מתנהל סכסוך הנוגע לשני היבטים: ההכרה בכפרים ההיסטוריים וההכרה בזכויות הקנייניות בקרקע. בשתי הסוגיות יחסה של המדינה לאזרחים הערבים הבדווים בנגב הוא כוחני ומלווה ביצירת אווירה ציבורית של דה-לגיטימציה של תביעותיהם וזכויותיהם.

זכויות הערבים הבדווים בנגב

4.2.2020

פנינו לראש המועצה האזורית אלקסום ולמשרד החינוך בעניינו של תלמיד כיתה א׳, המתגורר בכפר לא מוכר בנגב ולומד בבית...

13.1.2020

שלושה הורים לתלמידים המקבלים שירותי חינוך מהמועצה האזורית אלקסום שבנגב עתרו ב-11.11.2019 לבית המשפט המחוזי בבא...

10.1.2020

ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי | האגודה לזכויות האזרח | המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב 


החל מיום ראש...

30.12.2019

  • בעבר היו קיימים בנגב 46 כפרים בדווים לא-מוכרים. לאחר שהמדינה הכירה ב-11 מתוכם, נותרו בנגב 35 כפרים שלא הוכ...

25.12.2019

סנא אבן ברי

במקביל לציון היום העולמי לזכויות האדם, שחל ביום שלישי ה־10 בדצמבר, ובפרט בשנה זו, אני סבורה כי יש ל...

3.11.2019

ב- 2.9.2019 עתרה האגודה לזכויות האזרח בשם הורים, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי והמועצה לכפרים בלתי מוכרים, ב...

9.9.2019

ב-2.9.2019 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט המחוזי בבאר שבע יחד עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, המועצה...

3.6.2019

האגודה לזכויות האזרח שמחה לארח תערוכת צילומים של הצלמת עדי סגל, בנושא יישובים בדווים לא מוכרים בגליל. התערוכה...

Please reload

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו