top of page
knesset-dreamstime-64212566-Palinchak-Dr

© Palinchak | Dreamstime.com

הכנסת ה-25

 

פברואר 2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה; סיוע בדיור לנשים חסרות מעמד נפגעות אלימות במשפחה.

ינואר 2023: המהפכה לשינוי שיטת המשטר של השר לוין; תקנות יהודה ושומרון; הצעת חוק-יסוד: השפיטה; הכפפת המשטרה לדרג הפוליטי; ביטול אזרחות או תושבות למי שמקבל תגמול על מעשה טרור; זכויות נשים נפגעות אלימות במשפחה; התמודדות עם עוני אנרגטי.

דצמבר 2022: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 ("חוק בן גביר").

הכנסת ה-24

פברואר-מרץ 2022: תקן הכליאה ושחרור מנהלי של אסירים; עיגון הזכויות החברתיות בחוק יסוד; הנחות בתעריפי המים; שילוב נשים נפגעות אלימות בשוק העבודה; "חוק האזרחות" החדש; זכויות עובדות.ים לפי שעה; תקנות חוק החרם. 

 

נובמבר-דצמבר 2021: "כלכלת הפלטפורמה"; שימוש באיכוני שב"כ במסגרת המאבק בקורונה; אגרות בהליכי הסדרת מעמד לבני זוג; שימוש ב"בואש" לפיזור הפגנות; עיקול מטלטלין לחייבים; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; סגירת סניפי בנקים; נשים חסרות מעמד; 20 שנה לחוק איסור הפליה; פטור ממס על תרומות לעמותות; הגבלת היציאה מישראל בשל הקורונה; תקצוב ספורט נשים

 

יולי 2021: "חוק האזרחות"; סמכויות פקחים עירוניים (שיטור עירוני); פטור מאגרה בהליך חדלות פרעון; השתתפות מרחוק בדיונים בבית המשפט (היוועדות חזותית))

הכנסת ה-23

דצמבר 2020: גביית חובות על ידי הרשויות המקומיות; סחר בהיתרי העסקה של עובדים פלסטינים; יום זכויות האדם בכנסת - כנס "זכויות האדם בימי קורונה" ודיונים מיוחדים בוועדות; חינוך נגד גזענות; טכנולוגיות זיהוי פנים, היעדר חיבור לחשמל ביישובים הערביים-הבדוויים בנגב. 

נובמבר 2020: חדרים אקוטיים לטיפול בנפגעות תקיפה מינית; טיפול משרדי הממשלה בגזענות; חסימת תכנים ברשת; השתתפות מרחוק בדיונים בבית המשפט; ילדים של מהגרי עבודה שנולדו בישראל; שירותי שיקום בפריפריה; אלימות כלכלית; אלימות משטרה כלפי חרדים; תקצוב תוכניות לקידום חיים משותפים; גביית חובות לרשויות המקומיות; תשלום ימי מחלה בגין בידוד; אלימות מתנחלים; העלאת גיל הפרישה לנשים.

אוקטובר 2020: התנהלות המשטרה בהפגנות; מעצרים פליליים בישראל; למידה מרחוק בתקופת הקורונה; כליאה בשל קנסות שלא שולמו; הגבלת הזכות לצאת מהארץ במסגרת המאבק בקורונה; תשלום ימי מחלה בגין בידוד; אפליה בתקצוב כדורגל נשים; תשתיות ביישובים הבדווים המוכרים בנגב; הטרדה מינית בספורט; הורים יחידניים מובטלים בתקופת הקורונה; טיפול רפואי לילדים פלסטינים מעזה; גביית חובות לרשויות המקומיות.

ספטמבר 2020: מעקבי שב"כ אחר אזרחים במסגרת המאבק בקורונה; התנהלות המשטרה בהפגנות; הקלות לחייבים שנפגעו כלכלית בעקבות הקורונה; גביית חובות על ידי הרשויות המקומיות; נשק במרחב הציבורי.

 

אוגוסט 2020: היערכות לשנת הלימודים; מצלמות גוף לשוטרים; השתתפות מרחוק בדיונים בבית המשפט; חיוב אדם לשהות בבידוד מחוץ לבית; גביית חובות על ידי תאגידי המים והרשויות המקומיות; ביטול אזרחותם של אזרחים בדואים בנגב; דחיקת התושבים הפלסטינים משטח C; הריסת בתי מחבלים; תוכניות העשרה לנוער בסיכון; מרכזי טהרה לערבים נפטרי הקורונה; איסור כניסת מבקרים לבתי סוהר; שוויון לנשים בתקצוב ספורט; כניסה לישראל של בני זוג זרים של אזרחים/ות ישראלים.

יולי 2020: כניסה לישראל של בני זוג זרים של אזרחים/ות ישראלים; השתתפות מרחוק בדיונים בבית המשפט; הצפיפות בבתי הסוהר; "חוק הקורונה"; איסור כניסת מבקרים לבתי סוהר; כריית פוספטים בשדה בריר; מעצרים בישראל; הנחות בתעריפי המים; הגבלת פעילות בבתי המשפט במצב חירום; פטור ממס על תרומות לעמותות; מעקבי שב"כ אחר אזרחים במסגרת המאבק בקורונה; תוכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי הקורונה; חינוך נגד גזענות; פערים דיגיטליים ולמידה מרחוק; אלימות שוטרים בתקופת הקורונה.

יוני 2020: סמכויות פקחים עירוניים; תקן כליאה ושחרור מינהלי של אסירים; "חוק הקורונה"; התמודדות המשטרה עם מחאות; מעקבי שב"כ במסגרת המאבק בקורונה; נהלים ואגרות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד); פטור ממס על תרומות לעמותות.

הכנסת ה-20

21 בינואר 2019: סיכום פעילותנו בכנסת ה-20

 

9 בדצמבר 2018: הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; סינון תכנים באינטרנט; זכויות חייבים – ריבית פיגורים; הנגשת שירותים ואתרי ממשלה בשפה הערבית; יישום דוח פלמור למאבק בגזענות; עובדים שעתיים; יום זכויות האדם בכנסת: כנס ודיונים

2 בדצמבר 2018: סינון תכנים באינטרנט; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; שקיפות בפעילותו של המשרד לנושאים אסטרטגיים; התעמרות בעבודה

25 בנובמבר 2018: שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; סינון תכנים באינטרנט; ביטול שחרור מוקדם לאסירים ביטחוניים; זכויות עצורים – חיפוש על הגוף

18 בנובמבר 2018: "חוק הנאמנות בתרבות"; זכויות חייבים – ריבית פיגורים; פעילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים; עונש מוות למחבלים; התעמרות בעבודה; העברת סמכויות בתחום ניהול הקרקעות בשטחים הכבושים לחטיבה להתיישבות; העסקת עובדי קבלן

 

11 בנובמבר 2018: "חוק הנאמנות בתרבות"; התעמרות בעבודה; זכויות טרנסג'נדרים; פעילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים; עונש מוות למחבלים

4 בנובמבר 2018: פסקת ההתגברות; העברת סמכויות בתחום ניהול הקרקעות בשטחים הכבושים לחטיבה להתיישבות; זכויות עובדים בשעת חירום; נכים עניים שאיבדו קצבאות; שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; זכויות חייבים – ריבית פיגורים

 

28 באוקטובר 2018: פסקת ההתגברות; הריסת בתי מחבלים לצורך הרתעה

21 באוקטובר 2018: ייצוג מטעם המדינה בתביעות על הפליה; הסדרת בנייה בהתנחלויות; שירותי אונר"א ברושלים המזרחית; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; שקיפות בפעילותו של המשרד לעניינים אסטרטגיים

 

22 ביולי 2018סיכום מושב הקיץ

 

8 ביולי 2018: תיירות מרפא; העברת עתירות שטחים מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים; חיפוש על גופו של אדם שעוכב; הידוק הפיקוח על אזרחים נושאי נשק; "חוק הלאום"; איכון אוטומטי של פונים למוקד חירום; ההכרזה על מצב חירום

1 ביולי 2018: חינוך בירושלים המזרחית; כנס: ילדים תחת כיבוש; הסדרת בנייה לא חוקית בהתנחלויות; מניעת כניסה של ארגונים לבתי ספר; יום השפה הערבית; הסרת תכנים מהאינטרנט; העברת עתירות שטחים מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים

24 ביוני 2018: שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; הסרת תכנים מהאינטרט; הדרת נשים; פערים בשירותי הבריאות בין המרכז לפריפריה; עדיפות בשירות המדינה למשרתים בצבא; איכון אוטומטי של פונים למוקד חירום; אלימות שוטרים

14 ביוני 2018: תיירות מרפא; תשתיות המים בגדה המערבית; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; "חוק המואזין"

10 ביוני 2018: העסקת עובדי קבלן; העברת עתירות שטחים מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים

3 ביוני 2018: תכנון ובנייה בגדה המערבית, אלימות שוטרים, פעילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, המדיניות התכנונית בנגב; תיירות מרפא; "חוק החיפוש"; תיקון ל"חוק החרם"

27 במאי 2018: הארכת "חוק האזרחות"; איכון אוטומטי של פונים למוקד חירום; חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה; זכויות חייבים; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות

13 במאי 2018: "חוק החיפוש"; גביית חובות לרשויות המקומיות; "חוק הלאום"; פטור ממס על תרומות לארגונים (סעיף 46א)

6 במאי 2018: "פסקת ההתגברות"; ייצוג משפטי להורים וילדים בבתי משפט לנוער; הסרת תכנים מהאינטרנט; אי שוויון בשירותי בריאות

29 באפריל 2018: "פסקת ההתגברות"; "חוק הלאום"; העדפה למשפט העברי; הפרשות משכרם של מבקשי מקלט; עבודות שירות; חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה; "חוק החיפוש"; העסקת עובדי קבלן

15 במרץ 2018: סיכום מושב החורף

11 במרץ 2018: ייצוג משפטי להורים וילדים בבתי משפט לנוער; גביית תשלומי הורים בבתי הספר; פערים בשירותי הבריאות בין המרכז פריפריה

4 במרץ 2018: שינויים בגמלת הסיעוד; ביטול מעמד של תושבי קבע; דחייה של הנגשת מבני ציבור; העדפה למשפט העברי

25 בפברואר 2018: הרחבת סמכויות אכיפה של שוטרים ופקחים; שינויים בגמלת הסיעוד; קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות

18 בפברואר 2018: מצב החשמל והמים בגדה המערבית; גירוש מבקשי מקלט; שינויים בגמלת הסיעוד; היום למאבק בעוני; יום זכויות הלהט"ב; תלונות על אלימות שוטרים; הדיור הציבורי; נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים; חופש הביטוי באינטרנט – הסרת תכנים; גיל הפרישה לנשים

11 בפברואר 2018: "חוק החיפוש"; מניעת כניסה של ארגונים לבתי ספר; קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות; הבטחת הכנסה ותמיכה משפחתית; הרחבת סמכויותיהם של בתי הדין הרבניים

1 בפברואר 2018: חופש המידע – ארכיון המדינה; טיפול סיעודי; פערים בין המרכז לפריפריה בשירותי בריאות

25 בינואר 2018: גירוש מבקשי מקלט; עובדות קבלן במערכת החינוך; מניעת כניסה של ארגונים לבתי ספר; הפחתת הצפיפות בבתי הסוהר

21 בינואר 2018: תיירות מרפא; סמכות המשטרה לבצע חיפוש ללא חשד; דרישת מצ'ינג כתנאי להקמת מרכז שיקום בצפון; תכנון ובנייה בגדה המערבית

14 בינואר 2018: "חוק הלאום"; "חוק החיפוש הגדול"; כנס: לא מגרשים פליטים למותם; מניעת כניסה של ארגונים לבתי ספר

4 בינואר 2018: הבטחת הכנסה ותמיכה משפחתית; הקמת רשות מקומית נפרדת בשכונות שמעבר לחומה בירושלים; מערך הסיעוד; תכנון ובנייה בגדה המערבית; "חוק הלאום"

31 בדצמבר 2017: גביית יתר בהוצאה לפועל; תיירות מרפא; פערים בין המרכז לפריפריה בשירותי בריאות; אפליה בשיווק דירות

24 בדצמבר 2017: שיטת המצ'ינג בתחום הרווחה; חופש הביטוי באינטרנט – הסרת תכנים; "חוק הלאום" – סעיף מעמד המשפט העברי; תיירות מרפא

3 בדצמבר 2017: המאבק בגזענות; חינוך לסובלנות; המכון הרפואי לבטיחות בדרכים; הזכות לקיום בכבוד: כנס לציון יום זכויות האדם הבינלאומי; שטח מחייה הולם לאסירים ולעצורים; "חוק הלאום" – מעמד השפה הערבית; חוק הלאום – הפרדה במגורים

19 בנובמבר 2017: הרחבת סמכויותיהם של בתי הדין הרבניים; הגנה על חייבים מעוטי אמצעים; העלאת גיל הפרישה לנשים; תשלום אגרות בתובענות ייצוגיות; הסרת תוכן מאתרי אינטרנט ומרשתות חברתיות

12 בנובמבר 2017: שינוי גבולה המוניציפלי של ירושלים; הארכת "חוק האזרחות"; מחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית; "חוק הלאום" – מעמד השפה הערבית

26 באוקטובר 2017: מעצרים מנהליים; חוק הלאום; שלילה של הטבת מס מארגונים מסוימים (סעיף 46א); קצבאות ההתניידות לעיוורים

30 ביולי 2017: חוק הלאום; שיקום אסירים

23 ביולי 2017: שטח מחיה לאסירים; איזוק אלקטרוני; תיירות מרפא

16 ביולי 2017: פערים בזמני הגעה של אמבולנסים ליישובים שונים; מעצרים מינהליים; מצלמות גוף לשוטרים; פערים בשירותי בריאות בין המרכז לפריפריה; תכנון ובנייה בגדה המערבית; קריטריונים לזכאות לדיור הציבורי; עובדים שעתיים; העסקת עובדי קבלן באוניברסיטאות

9 ביולי 2017: הזכות לשפה ולתרבות: יום השפה הערבית; דיור בר השגה

2 ביולי 2017: אפליה עדתית במערכת החינוך; שכירות הוגנת; ניתוק מים בשל חוב; חופש הביטוי באינטרנט; הפרטת טיפות חלב

25 ביוני 2017: גיל הפרישה; צנזורה בפייסבוק; אגרות בבתי המשפט; תכנון ובנייה בגדה המערבית; אפליה על רקע משקל

18 ביוני 2017: חופש הביטוי באינטרנט; מעצרים מינהליים; תרגום חוזרי מנכ"ל משרד החינוך לערבית

11 ביוני 2017: הארכת "חוק האזרחות"; אגרות בבתי המשפט; זימון לוועדות הכנסת; שכירות הוגנת

5 ביוני 2017: זכויות האדם של תושבי השטחים הכבושים; מעצרים מינהליים

28 במאי 2017: המחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית; תכנון, מים ותברואה בירושלים המזרחית; הארכת "חוק האזרחות"

21 במאי 2017: חופש הביטוי באינטרנט; שכירות הוגנת; תשתיות מים וחשמל בגדה המערבית; רפורמות בעבודת הכנסת

15 במאי 2017: מניעת נסיעות ח"כים לחו"ל; זכות העמידה; "חוק הלאום"; פערים בזמני הגעה של אמבולנסים ליישובים שונים; ביטול הזיכוי ממס לתורמים לארגוני זכויות אדם; ביטול פקודת העיתונות; מעצרים מנהליים; הנחות בתעריפי המים

27 במרץ 2017: סיכום מושב החורף: חקיקה אנטי-דמוקרטית; "חוק ההדחה וההליך נגד חבר הכנסת באסל גטאס

19 במרץ 2017: שעת הורות לעובדות שעתיות; "חוק קמיניץ" – הגברת הריסות בתים ביישובים הערביים; הדחת חבר הכנסת באסל גטאס; תוכנית החומש לאוכלוסיה הערבית; העסקת עובדים באמצעות קבלן; זכויות שוכרים; דיור בר השגה

12 במרץ 2017: "חוק קמיניץ" – הגברת הריסות בתים ביישובים הערביים; הדחת חבר הכנסת באסל גטאס; חופש הביטוי באינטרנט

5 במרץ 2017: "חוק קמיניץ" – הגברת הריסות בתים ביישובים הערביים; שוויון בשירותי הבריאות; שירות לאומי בארגוני זכויות אדם; תקצוב קופות החולים

26 בפברואר 2017: "חוק קמיניץ" – הגברת הריסות בתים ביישובים הערביים; שירות לאומי בארגוני זכויות אדם; גביית חובות בהוצאה לפועל; התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים; פערים בשירותי בריאות בין המרכז לפריפריה

19 בפברואר 2017: הפרשות משכרם של מבקשי מקלט; פשיטות משטרה על בתי תושבים בירושלים המזרחית; יום המאבק בעוני; חינוך לחיים משותפים; המאגר הביומטרי; דיור בר השגה

6 בפברואר 2017: הפרטת סמכויות משטרה ברשויות המקומיות; המאגר הביומטרי; החמרת האכיפה והענישה על עברות בנייה

29 בינואר 2017: מעגלי תעסוקה; החמרת האכיפה והענישה על עברות בנייה; המאגר הביומטרי; ניתוקי חשמל; דיור בר השגה

22 בינואר 2017: הגדרת המדינה; שלילת פטור ממס מארגונים; הסתרה של חוות דעת בעניין מבקשי מקלט; פערי בריאות בין המרכז לפריפריה; יום הנגב בכנסת; המאגר הביומטרי

8 בינואר 2017: איסור על "שוברים שתיקה" להרצות בבתי ספר; הקצאת תקציבים לקופות החולים (נוסחת הקפיטציה); זכויות חייבים – ריבית פיגורים

1 בינואר 2017: חיזוק מערכת הבריאות הציבורית; עובדות קבלן במערכת החינוך; פערים בבריאות בין מרכז לפריפריה; הפחתת הזיכוי ממס לעובדים פלסטינים; טיפול ואשפוז סיעודי

26 בדצמבר 2016: תוכנית החומש לאוכלוסיה הערבית; מענה לשאילתות; חופש הביטוי והחופש האקדמי; טיפול המדינה במבקשי מקלט; הזמנת ארגונים להרצאות בבתי ספר

11 בדצמבר 2016: יום זכויות האדם בכנסת: כנס מרכזי – "תקציב 2018-2017 – האם הוא חברתי?"; זכויות הורים בהליכי הוצאת ילדים מהבית; חופש הביטוי במערכת החינוך; שיטור יתר כלפי קבוצות עולים; סיעוד וזכויות נשים; זכויות חייבים

4 בדצמבר 2016: מוהלים לא מוסמכים, תיעוד חקירות בווידאו, חופש הביטוי באינטרנט, הזכות לקיום בכבוד

27 בנובמבר 2016: העלאת גיל הפרישה לנשים; פערים בין המרכז לפריפריה בשירותי הבריאות; הסכם סחר בינלאומי; קרן לתשלום ארנונה על ידי המדינה

20 בנובמבר 2016: הכשרות מקצועיות; הסדרת ההתיישבות של האזרחים הערבים הבדווים בנגב; חינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות; קריאה לחרם על ישראל; הפרשות משכרם של מבקשי מקלט; סיפוח מעלה אדומים; ביטול אזרחות מטעמים של הפרת אמונים

6 בנובמבר 2016: מעצרים מינהליים; גביית חובות; פערים בבריאות בין המרכז לפריפריה; תנאי כליאה וזכויות אסירים

31 ביולי 2016: מעצרים וצווים מינהליים; העסקה ישירה במגזר הציבורי

24 ביולי 2016: אפליה בתכנון ופגיעה בתושבים המקומיים בנגב; אפליה במחירי המים; חסיון חומר מודיעיני; אפליית סטודנטים ערבים; תרופות מאריכות חיים; הדחת חברי כנסת ע"י חברי כנסת אחרים; החמרת ענישה פלילית לנוער; תעודות זהות ביומטריות

30 ביוני 2016: הרפורמה בסיעוד; השעיית חברי כנסת; נציגים חברתיים בוועדות התכנון; מחסור במים באיו"ש; שוויון בבריאות בפריפריה; החמרת ענישה פלילית לנוער; התחדשות עירונית

19 ביוני 2016:"חוק הסימון" / "חוק העמותות"; הפחתת תעריפי המים; השעיית חברי כנסת

13 ביוני 2016: התחדשות עירונית; "חוק הסימון" / "חוק העמותות"

5 ביוני 2016: המחסור בכיתות בירושלים המזרחית; הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות; השעיית חברי כנסת; "חוק הסימון" / "חוק העמותות"; הנחות במים; הטיפול במבקשי המקלט

29 במאי 2016: נתונים לגבי טיפול בתלונות על אלימות שוטרים; השעיית חברי כנסת; התחדשות עירונית; "חוק הסימון" / "חוק העמותות"

23 במאי 2016: טיפול המדינה במבקשי המקלט; הזכות לשפה ולתרבות: הנגשת שירותים ציבוריים בשפה הערבית; "חוק הסימון" / "חוק העמותות"

3 באפריל 2016: סיכום המושב – חקיקה אנטי-דמוקרטית

27 במרץ 2016: השעיית חברי כנסת; זכויות האזרחים הערבים-בדווים תושבי הכפרים הבלתי מוכרים; שקיפות עבודת הממשלה

20 במרץ 2016: שינוי מדיניות ההפרטה בישראל; פקודת המיסים (גביה); הזכות לחינוך של ילדי מהגרים ומבקשי מקלט; כנס – תמונת מצב המאבק בגזענות 2016

13 במרץ 2016: החמרת הענישה על העסקה והלנה של שוהים שלא כדין; התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים; הסדרי בריאות החלים על מהגרות עבודה ותיקות; כנס – תמונת מצב המאבק בגזענות 2016

6 במרץ 2016: הכנת חקיקה לשם ביטול ההכרזה על שעת חירום; נשיאת כלי נשק הביתה בידי מאבטחים; הזכות למים

28 בפברואר 2016: השעיית חברי כנסת; הסדרי בריאות החלים על מהגרות עבודה ותיקות; העסקת עובדות סוציאליות באמצעות קבלן

21 בפברואר 2016: החזרת התרופות המכונות "מצילות ומאריכות חיים" לביטוח המשלים; הנגשת שירותי משרד התחבורה בשפה הערבית; אזרוח בני זוג זרים נשואים מאותו המין; השעיית חברי כנסת

14 בפברואר 2016: כלי נשק במרחב הציבורי; אומנה לילדים; השעיית חברי כנסת; פינוי הכפר הבדווי עתיר/אום אלחיראן

7 בפברואר 2016: קצבאות הילדים, טיפול רפואי למהגרי עבודה, אפליה במכוני כושר

31 בינואר 2016: "חוק הנאמנות בתרבות"; המחסור בכיתות בירושלים המזרחית; "חוק הסימון" / "חוק העמותות"; תעסוקת נשים והכשרות מקצועיות; חוק ההסתננות

17 בינואר 2016: חוק המישוש; הנחות במים; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות

10 בינואר 2016: אומנה לילדים; חוק המישוש

3 בינואר 2016: נשיאת כלי נשק הביתה בידי מאבטחים; חינוך נגד גזענות; התחדשות עירונית; צמצום פערים בבריאות בין המרכז לפריפריה; פסילת הספר "גדר חיה"

29 בדצמבר 2015: הפרת זכויות קטינים בהליך הפלילי בירושלים המזרחית ובשטחים; בעיות וליקויים בספר האזרחות החדש; "חוק הסימון"; חוק המאבק בטרור – עברת ההסתה; הכשרת מורים

13 בדצמבר 2015: כנס לציון יום זכויות האדם הבינלאומי; פיקוח על מאבטחים פרטיים; מעצרים מינהליים; חינוך לדמוקרטיה ונגד גזענות; הגנה על אוכלוסיות מוחלשות ופגיעות במסגרת התחדשות עירונית; תאונות עבודה בענף הבנייה; "חוק המישוש"; התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים

6 בדצמבר 2015: פיצויי פיטורים לעובדי קבלן; "חוק הסימון"; בחירת נשים לתפקיד קאדי; מעמדם האזרחי של בדווים בנגב; הסדרי בריאות החלים על מהגרות עבודה ותיקות; שקיפות במועצת מינהל מקרקעי ישראל; התחדשות עירונית; כנס לציון יום זכויות האדם הבינלאומי

8 בנובמבר 2015: אפליית בני זוג ידועים בציבור בהליכי הסדרת מעמד; "חוק המישוש"

1 בנובמבר 2015: הגבלת תשלום על ניתוח פרטי; חוק המאבק בטרור; אפליית תושבי ירושלים המזרחית בתקציבים; היערכות מערכת החינוך לנוכח המצב הביטחוני; השלכות התוכנית להקמת מכרה בשדה בריר על הכפרים הבדווים; הארכת ההכרזה על שעת חירום; הגבלת כניסה ושהייה בישראל על מי שקורא לחרם

25 באוקטובר 2015: מדינת הלאום; חוק המאבק בטרור

15 באוקטובר 2015: הנחות בתעריפי המים; חוק המאבק בטרור; יום העוני הבינלאומי; הטבות במס ליישובים; סעיפי הבריאות בחוק התקציב

11 באוקטובר 2015: הגדלת קצבאות הבטחת הכנסה לקשישים וקצבאות הילדים; דיור ביישובים הערביים – יישום המלצות "צוות 120 הימים"; חוק המאבק בטרור

23 ביולי 2015: הטיפול הלקוי בחסרי הבית; התחדשות עירונית

16 ביולי 2015: הרחבת העילות לפסילת מועמדות לבחירות לכנסת; הפרטת ההוראה במערכת החינוך; דיור ציבורי; הזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב

9 ביולי 2015: עונש מוות למחבלים; הרחבת העילות לפסילת מועמדות לבחירות לכנסת; הפרטת ההוראה במערכת החינוך; הרחבת סמכויותיהם של פקחים עירוניים; חוק רשות מקרקעי ישראל; הזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב; אפליה במכירת דירות

2 ביולי 2015: הרחבת העילות לפסילת מועמדות לבחירות לכנסת; החזרת התרופות המכונות "מצילות ומאריכות חיים" לביטוח המשלים; מחירי המים

25 ביוני 2015: שקיפות בוועדת השרים לענייני חקיקה; הרחבת העילות לפסילת מועמדות לבחירות לכנסת; תשלום פיצויים על גרימת נזק במתקן "חולות"; הטיפול בילדים חסרי עורף משפחתי

18 ביוני 2015: פטירת חקירות ביטחוניות מחובת התיעוד החזותי; העסקה באמצעות קבלן בחברות הסלולר

14 ביוני 2015: הוספת סייעות לגני הילדים; הפרטת ההוראה במערכת החינוך; ביטול הקריטריון של מיצוי כושר השתכרות כתנאי לסבסוד מעונות יום; אלימות המשטרה נגד יוצאי אתיופיה; גבולות השיח במרחב האינטרנטי

17 במאי 2015: עדכון מיוחד לקראת העבודה בכנסת החדשה

הכנסת ה-19

4 בדצמבר 2014: "חוק ההסתננות" – בפעם השלישית; איסור השימוש בסמלים ובכינויים נאציים; דיונים מיוחדים ליום זכויות האדם: 1. חינוך לדמוקרטיה, 2. יידוע על חובות למוסד לביטוח לאומי, 3. מתן מעמד לילדים של מהגרי עבודה

27 בנובמבר 2014: "חוק ההסתננות" – בפעם השלישית; ביטחונם של נהגי התחבורה הציבורית

20 בנובמבר 2014: הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות; הגדרה מחדש של זהות המדינה ואופייה; חוק המאבק בטרור; נשיאת כלי נשק הביתה בידי מאבטחים; איסור לשון הרע על חיילי צה"ל

13 בנובמבר 2014: הגדרה מחדש של זהות המדינה ואופייה; כנס השדולה למען האוכלוסיה הבדואית; הזכות למים – ניתוק מים בשל חוב; אחריות מזמין השירות לזכויות עובדי הקבלן; ציון יום המאבק בעוני

6 בנובמבר 2014: כנס : פינוי בינוי – כולם מרוויחים? האמנם?; בחירת מוסד האשפוז הפסיכיאטרי; פיקוח אלקטרוני על אסירים משוחררים; חוק המאבק בטרור; העיצומים בשירות התעסוקה; החמרת הענישה על העסקת מבקשי מקלט

30 באוקטובר 2014: פיקוח אלקטרוני על אסירים משוחררים; חוק המאבק בטרור; הארכת ההכרזה על שעת חירום בשנה

23 באוקטובר 2014 – פתיחת מושב החורף: הוספת פסקת התגברות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; פגיעה בפרטיות הנוסעים בתחבורה הציבורית – הרב-קו

17 ביולי 2014: הודעה מוקדמת על פיטורין לעובדים שעתיים; פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן; תחנות טיפת חלב; חובת דיווח על פיילוט המאגר הביומטרי; קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל); סמכויות מאבטחים; "יום הדיור" בכנסת

10 ביולי 2014: התנהלות המשטרה ביישובים ערביים ובירושלים המזרחית; פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן; הכנסת תרופות "מצילות חיים" לביטוחים המשלימים; הביטוח הסיעודי; חוק המאבק בטרור; כלא הוא לא מקום לילדים

3 ביולי 2014: "עובדים שעתיים – ניצול לפי שעה"; חיסיון חומר מודיעיני; זכויות קטינים בהליך הפלילי; שימוש המשטרה במכשיר הטייזר; פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן

26 ביוני 2014: פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן; מסקנות ועדת אלאלוף; האכלה בכפייה של אסירים; חוק המאבק בטרור; כנס למען העובדים השעתיים במשק

19 ביוני 2014: תשלומי הורים בבתי הספר; חיסיון חומר מודיעיני; האכלה בכפייה של אסירים; איסור על העסקה קבלנית ארוכת טווח במגזר הציבורי

12 ביוני 2014: איסור על העסקה קבלנית ארוכת טווח במגזר הציבורי; האם יבוטלו תאגידי המים?; חוק המאבק בטרור; שלילת קצבאות הביטוח הלאומי ממי שהואשם בפעילות חבלנית; אלימות מינית נגד מפגינות ופעילות פוליטיות; האכלה בכפייה של אסירים; חובתם של שוטרים לענוד תגי זיהוי; עיקול כלי רכב במרחב הציבורי; יום העסקה ישירה בכנסת

5 ביוני 2014: סמכויות מאבטחים, הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; חוק המאבק בטרור; פעילות הוועדות הדנות בהוצאת ילדים מהבית; צעדה ושימוע פרלמנטרי: די להעסקת עובדי קבלן במגזר הציבורי

22 במאי 2014: מצוקת מערכת החינוך בירושלים המזרחית; חופש הביטוי באוניברסיטאות; הביטוח המשלים – הרצוי מול המצוי

15 במאי 2014: תיירות מרפא; האכלה בכפייה של אסירים; הפרטת מרשם החברות; עיקול כלי רכב במרחב הציבורי; מרכז הקליטה לעולי אתיופיה במבשרת ציון; חוק המאבק בטרור; רשומה רפואית לאומית; שלילת קצבאות הביטוח הלאומי ממי שהואשם בפעילות חבלנית

8 במאי 2014: גביית חובות ברשויות המקומיות באמצעות חברות פרטיות; האכלה בכפייה של אסירים; הזכות לקיום בכבוד; ביטול מאסר חייבים; חוק המאבק בטרור; קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל); הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי

20 במרץ 2014: ניתוק מאספקת המים בשל חובות; "חוק ההסתננות" החדש; קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל)

13 במרץ 2014: הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה, מחסור במים בשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לגדר ההפרדה, עדכון גובה המענק לרכישת דירה בדיור הציבורי

6 במרץ 2014: "חוק נתוני תקשורת" – חובת דיווח; הגבלת חופש הביטוי של עמותות; הרחבת סמכויותיהם של פקחים עירוניים

27 בפברואר 2014: הגבלת חופש הביטוי של עמותות; "חוק המשילות"; הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות זכאיות; עיקול כלי רכב במרחב הציבורי; שומרים על הבריאות – עוצרים את השר"פ; הפרת זכויות של נשים מוכות חסרות מעמד אזרחי; השקת שדולת השוכרים הראשונה

20 בפברואר 2014: הגבלת חופש הביטוי של עמותות; "חוק החיפוש"; חוק המאבק בטרור; כנס חירום בנושא הצעת חוק הותמ"ל ומחירי הדיור; קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל); תנאי המעצר בישראל; הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי

13 בפברואר 2014: הכללת רפואת שיניים לזקנים בסל הבריאות; לא לשר"פ; הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה – דיור בר השגה; חוק המאבק בטרור; קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל); שירותי בריאות התלמיד

6 בפברואר 2014: בוררות חובה; החלת החוק הישראלי בהתנחלויות; נשירת תלמידים מבתי הספר בירושלים המזרחית; העלאת אחוז החסימה; כלא הוא לא מקום לילדים; הזכות להזדקן בכבוד – אשפוז וטיפול סיעודיים; הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה – דיור בר השגה; ירושלים: השכונות שמעבר לגדר

30 בינואר 2014: קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל); הוצאת צווי הרחקה מנהליים לפעילי ימין; הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה; העלאת אחוז החסימה; תוכנית "מעגלי תעסוקה" ("תוכנית ויסקונסין" החדשה?); הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה – דיור בר השגה

23 בינואר 2014: התבטאויות של מורים בעניינים אקטואליים ובנושאים המצויים במחלוקת; הכללת רפואת שיניים לזקנים בסל הבריאות; תוכנית "מעגלי תעסוקה" ("תוכנית ויסקונסין" החדשה); הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה; ניתוק מאספקת המים בשל חובות

16 בינואר 2014: הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה; העלאת אחוז החסימה

9 בינואר 2014: איסור השימוש בסמלים ובכינויים נאציים; הוצאת צווי הרחקה מנהליים לפעילי ימין; הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה; העלאת אחוז החסימה; עוד "תוכנית ויסקונסין"?

2 בינואר 2014: מעצרים ומאסרים של קטינים פלסטינים בשטחים ובמזרח ירושלים; הרפורמה החדשה בתכנון ובבנייה

26 בדצמבר 2013: הגבלת חופש הביטוי של עמותות; תוכנית פראוור-בגין; הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה; מצב מערכת הבריאות בישראל

19 בדצמבר 2013: איסור על אסירים ביטחוניים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה; תוכנית פראוור-בגין; תיירות מרפא; הפחתת האגרות בבקשות חופש מידע

12 בדצמבר 2013: רפורמה בטיפול הסיעודי; הטלת מס על תרומות לעמותות מיישות מדינית זרה; הוצאת צווי הרחקה מנהליים לפעילי ימין; ההפגנות נגד תוכנית פראוור; כנס: מה יוציא אותי מעוני?; הרפורמה החדשה בתכנון ובבנייה

5 בדצמבר 2013: כנס ודיונים מיוחדים לרגל שבוע זכויות האדם הבינלאומי; ניתוק מאספקת המים בשל חובות; הגבלת הדרישה לוויתור סודיות רפואית מדורש עבודה; תוכנית פראוור-בגין; הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה; הארכת ההכרזה על שעת חירום בשנה

28 בנובמבר 2013: "חוק ההסתננות" החדש; הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד; ניתוק מאספקת המים בשל חובות

21 בנובמבר 2013: חוק הווד"לים; תוכנית פראוור-בגין; תנאי המעצר ותנאי המאסר של קטינים; שימוש באמצעי ריסון במעונות חסות הנוער; איזוק אלקטרוני; "חוק ההסתננות" החדש

14 בנובמבר 2013: משטרה של הרשויות המקומיות; הרחבת סמכויות פקחים; אפליה פסולה של מי שאינם משרתים בצבא; הרפורמה החדשה בתכנון ובבנייה; תיקונים בחוק העמותות

7 בנובמבר 2013 – גיליון מיוחד: תוכנית פראוור-בגין

31 באוקטובר 2013: איסור על הסעת פלסטינים מהשטחים השוהים בישראל שלא כדין; לא לעוד תכנית ויסקונסין!; הרפורמה החדשה בתכנון ובבנייה; הוד"לים חוזרים; הפרת זכויות נשים מוכות וילדיהן; לא לנישול הבדואים מאדמתם (תוכנית פראוור)

24 באוקטובר 2013: אפליה לטובה של משרתים בצבא; משטרה של פקחים; הרפורמה החדשה בתכנון ובבנייה; הוד"לים חוזרים; זכויות נשים – העלאת גיל הנישואין; זכויות פליטים ומבקשי מקלט

17 באוקטובר 2013: עוני בקרב ילדים; כינוס ראשון של השדולה לשיוויון בבריאות; "חוק המשילות"

10 באוקטובר 2013 – לקראת פתיחת מושב החורף: אלימות שוטרים / חובת הזדהות; הוד"לים חוזרים; רשימת היישובים בעדיפות לאומית; "חוק המשילות"; ויסקונסין – שוב!; הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה – תיקון 102

25 ביולי 2013: סיכום מושב הקיץ

18 ביולי 2013: ילדים ישראלים ללא אזרחות; הרחבת סמכויות של פקחים עירוניים; שיוויון בחינוך בנצרת עילית; החזירו את אחיות בתי הספר; פגיעה בשיוויון בחינוך – לא לתשלומי הורים

11 ביולי 2013: סכנת הביומטרי; החרמת רכבים; תקציב 2013-2014: הקיצוץ בקצבאות הילדים, הפרת ההתחייבות למתן טיפולי שיניים לילדים בגילאים 12-14, החזרת תכנית ויסקונסין, השפעות מגדריות של התקציב

4 ביולי 2013: חוק המישוש; איסור העסקה של פליטים ומבקשי מקלט; די לעבדות קבלן בשירות הציבורי; שליטה ובקרה על פריון הנשים יוצאות אתיופיה?; החזקת נשק על ידי מאבטחים מחוץ לשעות העבודה

27 ביוני 2013: קיצוץ בקצבאות הילדים; הפסקת רעש; אלימות משטרה בהפגנות; הרחבת סמכויות של פקחים עירוניים; עיקול ותפיסה של כלי רכב בשל חוב; ויסקונסין – שוב!

20 ביוני 2013: גביית חובות ברשויות המקומיות; הצ"ח ג'נין ג'נין; ויסקונסין – שוב!; בעלות על הקרקעות של הבדואים בנגב

6 ביוני 2013: הצעת חוק המאבק בטרור; הצ"ח ג'נין ג'נין; תג מחיר; בעלות על הקרקעות של הבדואים בנגב

30 במאי 2013: הרחבת סמכויות פקחים; העלאת גיל הפרישה לנשים; סופרלנד; המים כזכות יסוד; פרטי מול ציבורי במערכת הבריאות; העלאת גיל הנישואין; איסור על הוצאה מישראל של כספי פליטים ומבקשי מקלט; בעלות על הקרקעות של הבדואים בנגב

16 במאי 2013: התדרדרות במצב הקשישים בישראל; העלאת גיל הנישואין; איסור על הוצאה מישראל של כספי פליטים ומבקשי מקלט; החזקת נשק על ידי מאבטחים מחוץ לשעות העבודה

9 במאי 2013: לא לגזרות בתחום הבריאות; איסור על הוצאה מישראל של כספי פליטים ומבקשי מקלט; ביטול מאסר חייבים; חוק הווד"לים – שוב; החזקת נשק על ידי מאבטחים מחוץ לשעות העבודה

2 במאי 2013: בעלות על הקרקעות של הבדואים בנגב; העלאת גיל הנישואין; הזכות למים במחיר השווה לכל נפש; ייבוש תקציב שירות התעסוקה

25 באפריל 2013: חוק יסוד: זכויות חברתיות; איסור על הוצאה מישראל של כספי פליטים ומבקשי מקלט; די להדרת נשים במרחב הציבורי; חוק הווד"לים – שוב; פגיעה בזכויות יסוד של עצורים; גזענות ושנאה במערכת החינוך; חוק האלכוהול

18 באפריל 2013 – לקראת פתיחת המושב הראשון של הכנסת ה-19: החזקת נשק על ידי מאבטחים מחוץ לשעות העבודה; בעלות על הקרקעות של הבדואים בנגב; ביטול מאסר חייבים; חוק האלכוהול

הכנסת ה-18

30 באוגוסט 2012: לא להפרטת בתי המשפט

26 ביולי 2012 – סיכום מושב הקיץ: פגיעה בזכויות פליטים ומבקשי מקלט, הסיפוח השקט, מדיניות כלכלית – חברתית

20 ביולי 2012: סיוע הומניטארי לפליטים – עבירה פלילית!; די לאפליה – נשים במקצועות שוחקים; המים הם זכות יסוד – גם לאוכלוסיות מוחלשות; מפריטים את המשטרה?

12 ביולי 2012: לא לעבדות קבלן!; די לאפליה – שכר שווה לנשים; זכויות בדיור – סיוע ללווים שנקלעו למצוקה; כנס העסקה ישירה בכנסת; הכנסת מציינת את יום הדיור הציבורי; לא לאפליה – עוצרים בגבולות המדינה

5 ביולי 2012: שלילת פיצויים מתושבי השטחים הכבושים; די לאפליה – שכר שווה לנשים; זכויות נשים – העלאת גיל הנישואין

28 ביוני 2012: זכות לחיים בכבוד גם לקשישים בישראל – טיפול ואשפוז סיעודי; פטירת חקירות ביטחוניות מחובת התיעוד החזותי; זכויות הילד – גם במעצר ומאסר

22 ביוני 2012: די לאפליה – שכר שווה לנשים; המים הם זכות יסוד – הנחות סוציאליות במחירי במים; הכנסת מציינת את יום המים הבינלאומי; שלילת פיצויים מתושבי השטחים הכבושים

7 ביוני 2012: החמרת הענישה על המסייעים לשוהים בלתי חוקיים ופליטים ומבקשי מקלט; הסתה נגד פליטים ומבקשי מקלט; די לאפליה – הקלות במיסוי ליישובים ערבים; פתרונות – לא הסתה: זכויות פליטים ומבקשי מקלט

17 במאי 2012: זכויות נשים – העלאת גיל הנישואין; חוק זכויות הסטודנט

3 במאי 2012: זכויות בפלילים – הגבלת מספר עורכי הדין; תנאי כליאה הולמים לאסירים

29 באפריל 2012 – לקראת פתיחת מושב הקיץ: תכנית הממשלה להסדרת התיישבות הבדואים; דיור בר השגה – חוק התכנון והבניה; חוק יסוד: החקיקה; יוזמות להכשרת התנחלויות; הרפורמה בטיפול ובאשפוז הסיעודי; המים כזכות יסוד; איסור שימוש בסמלים נאציים; הגבלת מספר עו"ד הרשאים להיפגש עם אסיר בטחוני; העלאת גיל הנישואין; שיוויון בחינוך לגיל הרך; איסור אפליה בדיור; פגיעה בעקרון חזקת החפות – הרחבת חזקת המסוכנות; חיזוק האחריות החברתית – קידום הכשרה מקצועית; חוק יסוד: זכויות חברתיות; הפחתת קצבאות למואשמים בפשע על רקע לאומני/טרור; רישוי חברות אבטחה ופיקוח עליהן; בכסות החשכה – אי תיעוד חזותי בחקירות ביטחוניות

15 במרץ 2012: הרפורמה בתכנון ובבנייה – אנטי צדק חברתי; שיוויון בבריאות – ביטוחים משלימים; סיוע בשכר דירה – לא לערבים

8 במרץ 2012: גיליון מיוחד לקראת ההצבעות על חוק התכנון והבנייה

1 במרץ 2012: העלאת גיל הנישואין; איסור הסעה, הלנה והעסקה של פלסטינים השוהים בישראל ללא היתר; שיוויון בחינוך – מחסור בכיתות לימוד במגזר הערבי; אלימות שוטרים / חובת הזדהות

23 בפברואר 2012: צדק סביבתי – פרסום החלטות מינהל מקרקעי ישראל; הפרטת מערכת החינוך; זכויות נשים – גם במרחב הציבורי; שיוויון בחינוך לגיל הרך

16 בפברואר 2012: שיוויון בחינוך – הפרדת תלמידים יוצאי אתיופיה בנתניה; כרטיס חכם – הגנה על זכויות הפרט; זכויות אסירים – תנאי כליאה

9 בפברואר 2012: הרפורמה בתכנון ובבניה; שיוויון בבריאות – תכניות לצמצום פערים; העסקת חברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות; הכנסת מציינת את היום הבינלאומי למאבק בעוני

2 בפברואר 2012: זכויות בפלילים – הגבלת מספר עורכי הדין; דיור בהישג יד – קריטריונים לזכאות; זכויות עובדים – שביתת מורי קבלן; זכויות נשים – חזקת הגיל הרך

26 בינואר 2012: הרפורמה בתכנון ובבנייה – דיור בהישג יד

19 בינואר 2012: שיניים; מתן מעמד לילדי עובדים זרים; ייבוש והפרטת השירותים לשילוב אוכלוסיות בשוק העבודה

12 בינואר 2012: איסור אפליה בדיור; זכויות עובדים – איסור קבלת ביטחונות מעובד; איסור הסעה, הלנה והעסקה של פלסטינים השוהים בישראל ללא היתר; הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד; הרפורמה בתכנון ובבניה – השלכות אי-תקצוב על הפגיעה בשיוויון; הכרטיס חכם – הגנה על זכויות הפרט

5 בינואר 2012: כרטיס חכם – הגנה על זכויות הפרט; זכויות בתכנון ובבנייה – אכיפה וענישה בירושלים המזרחית; הפרטת סמכויות שיפוט – בוררות חובה; נגישות לבתי המשפט – אגרות; הפרטת שירות התעסוקה?

29 בדצמבר 2011: זכויות פליטים ומבקשי מקלט; צדק בבריאות – אשפוז סיעודי; הפרטת שירות התעסוקה?; אכיפת החוק בשטחי הגדה המערבית

22 בדצמבר 2011: הרפורמה בתכנון ובבנייה – אכיפה וענישה; בריאות התלמיד; תעודות זהות ביומטריות – תקנות פקיעת תוקף; הרחבת סמכויות של פקחים עירוניים

15 בדצמבר 2011: פעילותן של חברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות; פליטים ומבקשי מקלט – הצעת חוק למניעת הסתננות; הרפורמה בתכנון ובבנייה; אשפוז סיעודי; נגישות לבתי המשפט – אגרות

8 בדצמבר 2011: צדק בפלילים – הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה; סיוע בשכר דירה – דוח מבקר המדינה; פליטים ומבקשי מקלט – הצעת חוק למניעת הסתננות; פרק הדיור – דוח טרכטנברג; הרפורמה בתכנון ובבנייה; עדכון קבוע לסל הבריאות

1 בדצמבר 2011: שבוע זכויות האדם בכנסת; החזקת נשק על ידי מאבטחים מחוץ לשעות העבודה; הצעת חוק למניעת הסתננות; יוזמות פרטיות לסיוע לזרים בישראל; שימוש במצלמות מעקב במרחב הציבורי; פעילותן של חברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות; כנס בנושא חוק יסוד זכויות חברתיות: צדק חברתי בכנסת?; קליטת מורים ערביים בבתי ספר יהודיים עם מחסור במורים

24 בנובמבר 2011: זכות העמידה של ארגונים בבג"ץ; מניעת ביקורים לאסירים ביטחוניים; הגברת האכיפה בשוק העבודה – זכויות עובדים; הרפורמה בתכנון ובבנייה

17 בנובמבר 2011: עדכון קבוע לסל הבריאות; להחזיר את שירותי בריאות התלמיד לאחריות המדינה; הקמת מרכזי חלוקת תחליפי סם; תקנות מרשם האוכלוסין; חקיקה אנטי דמוקרטית

10 בנובמבר 2011: פגיעה בארגוני זכויות אדם וארגוני החברה האזרחית; הצעת חוק למניעת הסתננות; פרטיות – חשיפת פרטי טוקבקיסטים; גיל הפרישה לנשים; תאגידי המים – הנחות לאוכלוסיות נזקקות; זכויות עובדי קבלן

3 בנובמבר 2011: זכויות בפלילים – שלילת חירות ללא משפט; "קול ברמה"; זכויות כלואים – תנאי כליאה; הרפורמה בתכנון ובבנייה; גיל הפרישה לנשים

31 באוקטובר 2011: דיור – פינוי שוכר מדירה; מחאה – הזדהות שוטרים; פרטיות – המאגר הביומטרי; הרפורמה בתכנון ובבנייה – דיור בר השגה; נשים – גיל הפרישה; פרטיות – חשיפת פרטי טוקבקיסטים; פליטים – החזרה לארץ מוצא

ידיעון על פעילותנו בכנסת - ארכיון

bottom of page