top of page
אילוסטרציה - מפגינה קוראת במגאפון מול בניין משרדים

צילום: קרן מנור, אקטיבסטילס

חופש הביטוי הוא זכות בסיסית, ואחד מעמודי התווך של חברה דמוקרטית. הגנה על חופש הביטוי חשובה דווקא במקרים של ביטויים קשים ומקוממים, וחיונית במיוחד להגנה על זכויות האדם של קבוצות המיעוט.

 

האגודה לזכויות האזרח מגנה על חופש הביטוי, ההפגנה והמחאה של כל אישה ואיש, ונאבקת בנטייה להשתיק ביקורת וביטויים החורגים מהקונצנזוס. 

במסגרת פרויקט "דוקורייטס" אנו מדריכים ומלווים פעילות/ים ומארגני הפגנות ומסייעים להם להתמודד עם דרישות מופרכות ומכבידות מצד המשטרה או הרשות המקומית, ומפיצים מידע על זכויות מפגינים. אנו פועלים לבלימת ניסינות להצר את חופש הביטוי הפוליטי באמנות ובתרבות; מגנים על חופש הביטוי של סטודנטים ושל עובדים; ופועלים בכנסת נגד חקיקה שמבקשת להעניק למדינה סמכויות לחסום את הגישה לאתרי אינטרנט או להסיר תכנים מהרשת.

חופש הביטוי

לחצו כאן
לחצו כאן
bottom of page