© Lesia Sementsova - Dreamstime.com

26.11.2019

מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח עתרו לבג"ץ נגד פניות יזומות של יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה אל ספקיות תוכן ב...

18.8.2019

בית המשפט המחוזי בתל אביב ידון מחר (19.8.2019) בבקשות שהגישה האגודה לזכויות האזרח לעיון בשני תיקים, שבמסגרתם ה...

23.7.2019

ביולי 2019 הגישה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשות לעיון בשני תיקים, שבמסגרתם הוצאו צווי ה...

9.12.2018

הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; סינון תכנים באינטרנט; זכויות חייבים – ריבית פיגורים; הנגשת שירותים ואתרי ממשלה...

2.12.2018

סינון תכנים באינטרנט; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; שקיפות בפעילותו של המשרד לנושאים אסטרטגיים; התעמרות בעבוד...

25.11.2018

שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; סינון תכנים באינטרנט; ביטול שחרור מוקדם לאסירים ביטחוניים; זכויות עצורים...

1.7.2018

חינוך בירושלים המזרחית; כנס: ילדים תחת כיבוש; הסדרת בנייה לא חוקית בהתנחלויות; מניעת כניסה של ארגונים לבתי ספר...

24.6.2018

שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; הסרת תכנים מהאינטרנט; הדרת נשים; פערים בשירותי הבריאות בין המרכז לפריפריה...

Please reload

חופש הביטוי באינטרנט

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו