top of page
אילוסטרציה

© Inna Blanco | Dreamstime.com

האגודה מבקשת להגן על זכויותיהם של חייבות וחייבים פגיעים ונטולי אמצעים, ולאפשר להם לצאת ממעגל החובות ולחיות את חייהם בכבוד. לעמדת האגודה, יש לאזן באופן ראוי יותר בין זכות הקנין של הזוכים לבין הזכות לקיום בכבוד של החייבים. 

זכויות חייבים

bottom of page