אילוסטרציה

האגודה מבקשת להגן על זכויותיהם של חייבות וחייבים פגיעים ונטולי אמצעים, ולאפשר להם לצאת ממעגל החובות ולחיות את חייהם בכבוד. לעמדת האגודה, יש לאזן באופן ראוי יותר בין זכות הקנין של הזוכים לבין הזכות לקיום בכבוד של החייבים. 

זכויות חייבים