CC BY 4.0: Sharon Azran, BTselem

חמישים השנים של כיבוש השטחים היו רצופות בהפרות גוברות והולכות של זכויות האדם של התושבים הפלסטינים. במציאות החיים תחת כיבוש, שום זכות אינה מובטחת: לא הזכות לחיים, לא הביטחון האישי – בביתו של אדם או מחוצה לו – לא חופש התנועה ולא הזכות לפרנסה, לא הזכות לקניין ולא הזכות לחינוך.

האגודה לזכויות האזרח פועלת מול רשויות הצבא, קובעי המדיניות ומערכת המשפט בניסיון לצמצם ככל האפשר את הפגיעות בזכויות האדם הנעשות על ידי ישראל בשטחים הכבושים. במישור הרחב יותר אנו פועלים למקד את תשומת הלב של הציבור ושל קובעי המדיניות בשינויים ארוכי הטווח שהתרחשו במהלך חמישים שנות הכיבוש, ואשר מכרסמים גם במעט שנותר מזכויותיהם של הפלסטינים. סוגיות עיקריות הן התפתחותן של שתי מערכות חוק שונות ונפרדות בשטחים הכבושים – אחת למתנחלים והשנייה לפלסטינים; שימוש כפול ומעורבב של סיפוח וכיבוש; והשפעת הכיבוש על הדמוקרטיה בישראל.

זכויות האדם בשטחים הכבושים

שאלות ותשובות

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו