top of page
אילוסטרציה - מבקשי מקלט מפגינים עם שלטים

צילום: תום רביב

למרות שחלף עשור מאז החלו להגיע לישראל מבקשי המקלט הסודנים והאריתריאים, עד כה לא גיבשה ממשלת ישראל מדיניות לטיפול בהם ולהכרה בפליטים שבהם. יתרה מזאת, היא מוסיפה להקשות על מבקשי המקלט בדרכים שונות על מנת שיעזבו את הארץ.

האגודה לזכויות האזרח, בשיתוף עם ארגונים עמיתים, נאבקת ביוזמות לגרש את מבקשי המקלט ובגזרות המוטלות עליהם; ופועלת לקידום מדיניות שתבטיח זכויות אדם בסיסיות למבקשי המקלט, ותיטיב הן עמם והן עם התושבים בדרום תל אביב ובמקומות אחרים שבהם הם מרוכזים. מדיניות כזו צריכה לכלול פיזור מרצון אמיתי ברחבי הארץ, מתן מעמד ואשרות עבודה ארוכות טווח, נגישות לשירותי בריאות ורווחה, וביטול חוק הפיקדון.

מבקשי מקלט ופליטים

1
2
bottom of page