top of page
 אילוסטרציה - ילדה עם בלון ועליו סמל של דני אנשים עם סימן שוויון ביניהם

© Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

האגודה לזכויות האזרח פועלת נגד אפליה על כל סוגיה, ולהנחלת התפיסה של שוויון וכבוד כלפי בני האדם בכלל, וכלפי אלה השייכים לקבוצות מיעוט בפרט. האגודה יזמה את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, ורשמה במהלך שנותיה הישגים פורצי דרך בקידום הזכות לשוויון של נשים, של קהילת הלהט"ב, של האזרחים הערבים ועוד.

 

כיום פועלת האגודה בין היתר לקידום זכויות נשים ונגד התופעה המתפשטת של הדרת נשים מהמרחב הציבורי; מסייעת לחברות וחברי קהילת הלהט"ב לקיים אירועי גאווה ולממש את זכויותיהם לשוויון, לכבוד ולחופש ביטוי; מפיקה חומרים חינוכיים ייחודיים בנושא חינוך נגד גזענות; מנהלת מעקב אחר יישום המלצות דוח פלמור למאבק בגזענות; ונאבקת בחקיקה גזענית ובתופעות של אפליה והדרה בדיור ובחינוך.

הזכות לשוויון ומאבק בגזענות ובאפליה

הגזענות נעצרת כאן: פרויקט מעקב אחר יישום המלצות ועדת פלמור
הגזענות נעצרת כאן: פרויקט מעקב אחר יישום המלצות ועדת פלמור
הגזענות נעצרת כאן: פרויקט מעקב אחר יישום המלצות ועדת פלמור
bottom of page